Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Průchod

Celoroční program galerního projektu. Galerie Průchod funguje od ledna 2021 jako výstavní prostor ve veřejném průchodu domu č. p. 212, který spojuje ulici Úvoz s Údolní, je místo, které svým charakterem vyzývá k instalaci a konzumaci umění. Velkorysost místa, vhodné osvětlení i dobře udržované stěny přímo zvou k zastavení a cílenému využití neinvazivní formou. Osoba, která prostorem prochází, se stává nevědomky součástí instalace, návštěvníkem, který si možná není jistý, na co se dívá, ale přesto je místem, byť podprahově, ovlivněn.

/images/uploads/313334620_480741937349881_7747201019876684140_n.jpg

🪄 Kurátor Galerie Průchod: Adam Smolek

https://www.facebook.com/GaleriePruchod