Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie FaVU

Galerie s mezinárodním výstavním programem, který na základě otevřené výzvy každoročně vybírá galerijní rada fakulty. Galerie funguje od roku 2004.

/images/uploads/gfavu_1_1600.jpg

Galerie FaVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorek. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů uměleckých škol. Základním posláním Galerie FaVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby, propagace nadějných autorů a autorek a aktivní účast na kulturním životě města, kraje i celé společnosti. Program galerie vybírá na základě otevřené výzvy galerijní rada fakulty složená z pedagogů, doktorandů, absolventů i externích kurátorů.