Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Bat Cave Cinema

Série projekcí v kině Galerie TIC, které budou věnovány současnosti i minulosti Ateliéru videa a FaVU. V rámci programů v kině budou uváděny filmy a videa přizvaných hostů, jejichž praxe se váže k minulosti nebo současnosti fungování FaVU a nebo samotného Ateliéru videa.

/images/uploads/batcave.jpg

🪄 Kurátorský tým Bat Cave Cinema: studující Ateliéru video FaVU