Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Alumni FaVU – průzkum praxe absolventů a absolventek

FaVU chce pomocí projektu Alumni FaVU vytvořit obraz o aktivitách a kariérách svých absolventů a absolventek.

/images/uploads/_a6a1421-kopie.jpg

Cílem projektu Alumni FaVU – průzkum praxe absolventů a absolventek je získat odpovědi na tyto základní otázky:

  1. Časový průběh kariérního a uměleckého života: Jak probíhá profesní život našich alumni v čase po absolvování FaVU? Existují v tomto časovém vývoji některé rozhodné mezníky?
  2. Zdroje příjmu a ekonomické činnosti: Co je hlavním zdrojem jejich příjmů? Zda a jak souvisí jejich příjmy s absolvovaným uměleckým oborem? Který jiný obor jim případně generuje příjmy?
  3. Umělecká kontinuita: Věnují se naši absolventi a absolventky umělecké tvorbě (bez ohledu na její výdělečnost)? Jaký je jejich vztah k uměleckému provozu, cítí se být jeho součástí? Zajímají se o umělecké dění (návštěvy výstav, četba uměleckých časopisů a knih apod.)?
  4. Vazby: Využívají naši absolventi a absolventky profesionálně vazby vzniklé na FaVU? Udržují lidské vazby na FaVU a případně s jakou frekvencí?
  5. Hodnocení studia na FaVU: Součástí dotazníku bude zpětná reflexe studia, jejíž výsledky využijeme v rámci vnitřní evaluace.
  6. Vize pro novou spolupráci: V jakých směrech by mohla FaVU jako alma mater zlepšit podporou v profesním a uměleckém vývoji svých alumni? Jaké nové formy vlastního zapojení se do fungování FaVU by si naši alumni uměli představit?

Odpovědi na tyto otázky jsme získávali pomocí dotazníků a pomocí hloubkových rozhovorů ve spolupráci s organizací Nora. Výsledky projektu se stanou součástí výroční publikace FaVU, kterou pokřtíme na podzim v rámci výstavy FaVUlife v Domě pánů z Kunštátu.