Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Vizuální identita FaVU 30

/images/uploads/favu30_fasada_08_web.jpg

Vizuální identita vytvořená k oslavám FaVU 30 si přivlastňuje jazyk současných memů, které pro tento účel glosují mytologii fakulty a problematiku lokální umělecké scény. Té bývá dlouhodobě vyčítána její údajná uzavřenost a exkluzivita vůči okolnímu světu.

Memy, které představují masově rozšířené archetypy vyprávění, v tomto případě slouží jako obecné výkladové rámce a interní glosy přibližují i lidem, kteří se pohybují mimo úzký kruh uměleckého světa. Jeden mem je v tomto případě více než tisíce slov, a to i přestože jeho výklad nemusí být jednoznačný.

Sebeironickou povahu kampaně lze také chápat jako gesto, kterým instituce školy veřejnosti nabízí jinou, vlídnější i zranitelnější tvář, než jakou známe z běžných propagačních materiálů.

V první edici FaVU 30 memů se objeví pedagogové*žky Katarína Hládeková, Jakub Jansa, Lenka Klodová, Karolína Raimund, Martin Mazanec, Jan Šrámek, Tomáš Ruller, Jan Zálešák a Markéta Žáčková. Jednotlivé memy jsou doprovázeny afirmačními motty vybranými z návrhů získaných prostřednictvím opencallu pro akademickou obec školy.

Součástí opencallu bylo i hlasování o novém mottu vlajky na budově školy, v rámci nějž nejvíce hlasů získal návrh „Příliš cringe pro bienále, příliš based pro trh s uměním.“

Kampaň FaVU 30 bude také doprovázena sérií autorských log. Začátkem roku bylo osloveno několik studentů*tek a absolventů*tek, aby navrhlx logo k oslavám školního výročí. Cílem nebylo vybrat jeden vítězný návrh, ale vytvořit kolekci, která se pokusí alespoň částečně vystihnout diverzitu uměleckých přístupů na škole. Jednotlivá loga a jejich autory/ky vám budeme během následujících měsíců postupně představovat spolu s programem samotných oslav FaVU 30.

🪄 Barbora Ilič a Jakub Polách

📸 Polina Davydenko