Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Lexikon Komnaty Ozvěn - výstava diplomantstva FaVU 2023

22. 06., 16:00

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 348/9

/images/uploads/diplo.jpeg

Výstava diplomantstva FaVU 2023
Lexikon Komnaty Ozvěn
22. 6. 2023 – 16. 7. 2023
Vernisáž: 22. 6. v 16 hodin

✦ Program vernisáže
16:00 slavnostní zahájení
17:00 koncert Miss Petty
18:30 koncert VIAH

✦ kurátorský tým: Julie Béna, Jakub Jansa

Diplomové výstavy a katalogy jsou specifický žánr světa umění. Studující a kurátoři*kurátorky musí každý rok znovu přehodnocovat smysluplnost tohoto formátu. Střídají se přístupy více invazivní (kurátoři*kurátorky upravují práce studujících, pro vyšší působivost výstavy jako celku) s přístupy, které nechávají vyznít různost a specifičnost jednotlivých děl a oborů, ovšem s rizikem nekonzistentního výsledku. Prezentace FaVU VUT je ještě specifičtější v tom, že souběžně prezentuje výstupy volného i užitého umění.

Pro letošní ročník jsme se jako oslovený kurátorský tým rozhodli tento formát definovat jako službu. Službu vedoucí k nenápadnému, přesto z našeho pohledu důležitému výsledku. Díla neremixujeme, nepřicházíme s okázalou architekturou ani se vše nesnažíme zabalit do formy uhrančivého vtipu či komunitního gesta. Nahlížíme na výstavu a katalog velmi utilitárně a hledáme praktické výstupy – nástroje, které mohou studujícím sloužit po opuštění alma mater.

Na výstavu byli pozváni také vybraní kurátoři*kurátorky, se kterými se studující seznámí během zahájení výstavy (Mirela Baciak, Thomas Conchou, Tjaša Pogačar).

✦ Diplomující: Jan Bražina, Drahomíra Dubinská ,Vojtěch Dvořák, Kristýna Gajdošová, Martin Gračka, Tereza Hašková, Volha Huseva, Barbora Ilič, Risto Ilič, Sára Jarošová, Yuliya Jonas, Ľubomír Kralovič, Klára Lázničková, Vojtěch Luksch, Nela Maruškevičová, Mário Nguyen, Pavla Nikitina, Markéta Olšarová, Martin Pfann, Lukáš Prokop, Svatopluk Ručka, Matěj Sláma, Adam Smrekovský, Natálie Sodomková, Kateřina Srbová, Olga Staňková, Veronika Šavarová, Marek Ščudla, Kateřina Šillerová, Petr Škobrtal, Vojtěch Škuta, Veronika Špundová, Lucie Ulehlová, Sara Wollasch, Tomáš Zdvořáček.