Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Všude rajče

20. 09. – 24. 09.

The Distillery, Pekařská 436/78

/images/uploads/rajce-pruh.jpg

Program TBA.

Hlavní myšlenkou studentského projektu Všude rajče je propojit studující a alumni FaVU, umožnit setkání a vzájemné poznání uměleckých postupů, vhledů, přístupů. Chvíle lidského a uměleckého setkání, která vyústí ve společný výstup v podobě kolaborativně koncipovaných děl.

Všude rajče je šestiměsíční projekt, jehož zásadním cílem je vytvořit skupinovou výstavu uměleckých děl, které budou výsledkem spolupráce studujících a alumni. V počáteční fázi (březen 2023) bude zájem studujících a alumni mapován prostřednictvím otevřené výzvy a posléze budou vytvořeny skupiny studujících a alumni (duben 2023). Do konce května předloží skupiny návrh projektu, na kterém budou chtít pracovat, s vyčíslením přibližných nákladů a dalších požadavků. Letní měsíce (červen,červenec, srpen) budou věnovány realizaci děl, která budou představena v rámci společné výstavy na konci září v prostorách bývalé továrny na Pekařské ulici v Brně.

Kurátorský tým Všude rajče: Lucia Bergamaschi, Natália Drevenáková, Radka Částková