Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Vojtěcha Vaňka a Georgije Aru "3D modelování"

15. 08. – 17. 08.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér AHM (č. 225)

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Vojtěcha Vaňka a Georgije Aru "3D modelování"

Nabízíme kurz základů 3D grafiky a modelování pro veřejnost. V tomto kurzu se zúčastnění naučí pracovat v programu Blender. Po absolvování kurzu budou schopni vytvářet jakékoliv 3D objekty.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 4. srpna 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektoři: MgA. Vojtěch Vaněk a Georgij Aru
  • Termín konání kurzu: 15. srpna – 17. srpna 2023
  • Rozsah kurzu: 24 hodin, úterý až čtvrtek 9.00–18.00 hod. s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér AHM (č. 225)
  • Cena kurzu: 5.500,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/3D a svoje jméno) nejpozději do 9. srpna 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O lektorech:

Vojtěch Vaněk je absolventem Ateliéru intermédií na FaVU, který vystudoval v roce 2011. V současné době na FaVU vede Ateliér herních médií a stojí za založením Ateliéru Duchů, skupiny, která zachytává a dotahuje nadějné projekty započaté u studia. Mimo to je spoluautorem interaktivní výstavy Digitalium a zakladatelem studia Paperash, které vytvořilo hru Dark Train. Georgij Aru je studujícím Ateliéru herních médií a členem Ateliéru Duchů.