Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Štěpána Brože a Vasila Artamonova "Kurz malířství"

25. 08. – 27. 08.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 506

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Štěpána Brože a Vasila Artamonova "Kurz malířství"

Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům, zájemkyním, uchazečům a uchazečkám o studium na vysokých uměleckých školách, stejně jako milovníkům a milovnicím malířského média. Obsahem kurzu budou konzultace existujících prací zúčastněných kurzu. V průběhu kurzu nás čeká malba temperou nebo olejem dle živého modelu, zahrnující kompoziční a barevné řešení, práce se světlem a tonalitou. Společně budeme hledat možnosti, jak o malbě a malbou hovořit.

Cílem kurzu je zúčastněné seznámit s formálními základy malířské práce prostřednictvím klasického žánru portrétu a zátiší a tyto poznatky pak aplikovat na osobní práce jednotlivých zúčastněných tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich záměrům.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 11. srpna 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektoři: MgA. Štěpán Brož a doc. MgA. Vasil Artamonov
  • Termín konání kurzu: 25. srpna – 27. srpna 2023
  • Rozsah kurzu: 24 hodin, pátek až neděle 9.00–18.00 hod s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 506
  • Cena kurzu pro veřejnost: 4.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/malba a svoje jméno) nejpozději do 18. srpna 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O lektorech:

Štěpán Brož je absolventem Ateliéru malířství 1 na FaVU, který vystudoval v roce 2020, a Ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době pokračuje v doktorském studiu na FaVU. Věnuje se ilustraci, komiksu a malbě. Vasil Artamonov (společně s Marií Štindlovou) vede Ateliér malířství 1 na FaVU. Společně s Alexeyem Klyukovem tvoří umělecké duo, které se věnuje současnému postkonceptuálnímu umění. Zajímají je protesty namířené proti politickému kánonu, umění a veřejnému životu.