Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Oldřicha Moryse "Ateliér Divočina"

04. 07. – 08. 07.

Místo setkání bude účastníkům oznámeno

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Oldřicha Moryse "Ateliér Divočina"

Kurz je výzvou ke společně strávenému času v divočině. Pět dnů mimo civilizaci bude naplněno pozorováním, meditací, ale také tvůrčí činností, nezbytnou k přežití. Důraz bude kladen na všímavost a ohleduplnost vůči mimolidskému světu a jednotlivým členům skupiny. Celý čas strávíme bez telefonu a internetu. Denní činnost bude určena dynamikou skupiny a konsenzuálním rozhodováním, ale také počasím a dalšími faktory. Je možné, že se společně pustíme do stavby přístřešku, chýše, hloubení mokřadu, stavění hráze, budeme tvořit z hlíny, malovat se blátem, vařit na ohni, jíst houby a vyřezanými píšťalkami rozmlouvat s ptáky. Je ale pravděpodobné, že se rozhodneme pro úplně jinou činnost. Společně vybereme místo, na kterém budeme trávit čas, anebo směr, kterým budeme putovat. Nic není předem dané.

Cílem kurzu je rozvíjet všímavost a senzitivitu vůči sobě a okolnímu světu, schopnost improvizace, empatie a spolupráce ve skupině. Průvodce uplatňuje mnohaleté zkušenosti pobytů o samotě v divočině, vlastní pedagogickou, lektorskou a uměleckou praxi a s nimi spojenou řemeslnou výbavu.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 23. června 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektor: MgA. Oldřich Morys
  • Termín konání kurzu: 4. července – 8. července 2023
  • Rozsah kurzu: úterý až sobota (časy budou upřesněny)
  • Místo konání kurzu: Kurz se koná v Brně (mimo budovy FaVU). Místo setkání bude účastníkům oznámeno.
  • Cena kurzu pro veřejnost: 6.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/morys a svoje jméno) nejpozději do 29. června 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Oldřichu Morysovi:

Oldřich Morys je absolventem Ateliéru sochařství 2 na FaVU, který vystudoval v roce 2011. Studoval rovněž pedagogickou a filosofickou fakultu Ostravské Univerzity. Věnuje se environmentálnímu aktivismu, boji za práva a život a svobodu zvířat, pedagogické činnosti a umělecké tvorbě, převážně mimo galerijní prostředí. Je vegan a zastánce biocentrismu. Pro instalace a performance Oldřicha Moryse je charakteristická kombinace parafrází na patafyzickou konstruktivnost , užití principů ready mades, performativnost Fluxu i práci s materiály ve stylu neo-dada či arte povera. Stejně důležité místo ale v jeho post-konceptuálních DYI realizacích zabírá estetika postprodukce se svým tíhnutím k taktilnosti na úkor vizuality, každodennosti na úkor pop-kultury a hybridnosti na úkor čistoty.