Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Oldřicha Bystřického "Zprostředkování, interpretace a učení (o) umění"

09. 08. – 11. 08.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 210

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Oldřicha Bystřického "Zprostředkování, interpretace a učení (o) umění"

Letní škola aktivuje proces interpretace a zprostředkování uměleckých děl minulosti. Prozkoumáme kulturní dědictví z různých dob (výtvarné umění a architekturu včetně veřejného prostoru), které se nachází v Brně. Jak naložit s nesoučasným uměním a čím může inspirovat naše kritické a kreativní myšlení dneška? Dle preferencí zúčastněných ohledáme a využijeme různé způsoby přenosu uměleckých děl do vlastní tvorby či jako inspiraci pro pedagogickou činnost.

  • Den 1 – úvod a mapování východisek, zkoumání a procházka městem, muzeem umění a galerií, sbírkami, archivem, brainstorming, koncepty, společné diskuse.
  • Den 2 – proces tvorba, konzultace.
  • Den 3 – dokončování, prezentace, závěrečná diskuse.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 28. července 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektor: MgA. Oldřich Bystřický
  • Termín konání kurzu: 9. srpna – 11. srpna 2023
  • Rozsah kurzu: 24 hodin, středa až pátek 9.00–18.00 hod s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 210
  • Cena kurzu pro veřejnost: 3.400,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/bystricky a svoje jméno) nejpozději do 1. srpna 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.

O Oldřichu Bystřickém:

Oldřich Bystřický je absolventem Ateliéru malířství 1 na FaVU, který vystudoval v roce 2008. Působí v NGP jako lektor (od roku 2006) a edukátor (od roku 2009). Zprostředkovává umění a architekturu 19.⁠–⁠21. století ve vzdělávacích programech a přednáškách, koncipuje interaktivní studia pro výstavy a expozice, připravuje programy ve spolupráci se současnými umělci. Věnuje se volné tvorbě ⁠–⁠ kresbě, malbě, performance či vytváření objektů a instalací. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky. Od roku 2016 vede Oddělení rozvoje publika (předtím Programové oddělení) NGP.