Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Natálie Sodomkové "Digitální ilustrace"

09. 08. – 11. 08.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér č. 225

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Natálie Sodomkové "Digitální ilustrace"

Kurz digitální ilustrace pro veřejnost. Kurz je určen všem zájemcům a zájemkyním o ilustraci a tvorbu za pomoci současných technologií. Zúčastnění v kurzu si osvojí práci s displejovým tabletem (Huion) a softwarem Adobe Photoshop. Důležitou součástí kurzu je seznámení se s použitím, výhodami a nevýhodami digitální ilustrace.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 28. července 2023.

Informace o kurzu:

 • Lektorka: MgA. Natálie Sodomková
 • Termíny konání kurzu:
  – 1. turnus:  9. srpna – 11. srpna 2023
  – 2. turnus:  23. srpna – 25. srpna 2023
 • Rozsah kurzu: 24 hodin, středa až pátek 9.00–18.00 hod. s obědovou pauzou
 • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér č. 225
 • Cena kurzu: 4.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/digi1 pro 1. turnus a FaVU/digi2 pro 2. turnus a svoje jméno) nejpozději do 31. července 2023 pro 1. turnus, případně do 17. srpna pro 2. turnus.
 • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
 • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Natálii Sodomkové:

Natálie Sodomková dokončuje diplomovou práci v Ateliéru herních médií na FaVU. Je členkou Ateliéru Duchů. Pracuje na pomezí ilustrace a počítačové grafiky, vždy s více či méně jasným přesahem do hry/hravosti. Hra se jako sdělovací prostředek objevuje v její digitální hře LES (uvedené na MFDF Ji.hlava v roce 2022), rozpracované deskové hře s Anetou Fasorou Rozety a Rakety, nebo v její nedávno vydané knize Obložené chlebíčky.