Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Kateřiny Blažkové Spáčilové "Sítotisk od Warhola po..., Brno tiskne pro..."

12. 07., 00:00

FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, sítotisková dílna (místnost č. 123)

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Kateřiny Blažkové Spáčilové "Sítotisk od Warhola po..., Brno tiskne pro..."

Krátké šestihodinové zasvěcení do sítotiskové techniky s přesahem do dějin umění. Po úvodní přednášce si účastník připraví motiv na jednoduchou grafiku. Výstupem kurzu budou grafické listy – plakáty, exlibris a potisknutá trička. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 30. června 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektorka: MgA. Kateřina Blažková Spáčilová
  • Termín konání kurzu: 12. července 2023
  • Rozsah kurzu: 7 hodin, středa 9.30–16.30 hod.
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, sítotisková dílna (místnost č. 123)
  • Cena kurzu: 2.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/sitotisk a svoje jméno) nejpozději do 7. července 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Kateřině Blažkové Spáčilové:

Kateřina Blažková Spáčilová je absolventkou Ateliéru multimédií na FaVU, který vystudovala v roce 2008. V současnosti spravuje grafické dílny v Kabinetu tradičních médií na Fakultě výtvarných umění VUT. Jejím dalším zájmem je – kromě grafických technik – udržitelná móda s důrazem na upcyklaci.