Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Kači Olivové "If you are brave enough, turn your body over"

10. 07. – 14. 07.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 206

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Kači Olivové "If you are brave enough, turn your body over"

Kurz o různých aspektech těla, performance a sdílení. Ekofeminismus, sex pozitivita, witches, queerness a nenormativita. Prostor pro zranitelnost. Praktické fyzické myšlení o feministických tématech týkajících se tělesnosti, stereotypů, identity, nenormativity, sexuality, ekologie a emocí. Cíle kurzu jsou nemalé – skrze performativní praxi a cvičení, společnou práci, sdílení, zaostření na naše těla a také zkoumání teoretických feministických zdrojů společně usilujeme o (nejen) fyzickou emancipaci na úrovni osobní, ve vztahu ke společnosti, v myšlení, v teoretické i praktické rovině. Pojďme vlastními těly ohmatat naše dis*abilities, setkat se s naší vnitřní witch, oblíznout milovaný šutr a oňufat mech. Procvičování našich feminismů, napínání normativity až k popraskání.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 30. června 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektorka: MgA. Kača Olivová, Ph.D.
  • Termín konání kurzu: 10. července – 14. července 2023
  • Rozsah kurzu: 40 hodin, pondělí až pátek 9.00–18.00 hod s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 206
  • Cena kurzu pro veřejnost: 5.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/olivova a svoje jméno) nejpozději do 4. července 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Kače Olivové:

Kača Olivová je absolventka Ateliéru tělového designu na FaVU. Vystudovala rovněž Sdružená uměnovědná studia na FF MUNI. Ve své tvorbě se zabývá tělesností, nahotou, feminismem, sexualitou, rodinou, mateřstvím, vztahy, emocemi a sny. Pracuje hlavně s médii performance, videa, instalace a s textem. V roce 2018 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od začátku roku 2019 vede společně s Darinou Alster Ateliér nových médií 2 na AVU. V roce 2020 vydala u NAVU a nakladatelství wo-men knihu rozhovorů s rodiči v uměleckém provozu Milk and Honey.