Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Jána Lastomírského "Kresba aktu a figurální kresba"

07. 07. – 11. 07.

FaVU VUT, Údolní 53, místnost 114/U2 (kreslírna)

/images/uploads/udalost_webm.png

Letní škola kresby aktu a figurální kresby Jána Lastomírskeho

Fakulta výtvarných umění VUT pořádá pro veřejnost letní kurz kresby aktu a figurální kresby. Náplň kurzu: kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků. Kurz je určen zájemcům o studijní kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách. U zájemců z řad veřejnosti, se očekávají základní znalosti studijní kresby, např. znalost perspektivy. Ti, kteří doposud neprošli školením ve figurální kresbě, si v kurzu ve studiích podle sádrových předloh a živých modelů osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti v této oblasti. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

Přihlášky zasílejte do 20. června 2023 na email lektoraJána Lastomírskeho: janl@favu.vut.cz.

Informace o kurzu:

  • Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky
  • Celkový rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin od pátku do úterý, v lekcích dopoledne (8.00–11.30) a odpoledne (13.00–16.30)
  • Termín konání kurzu: 7. červenec – 11. červenec 2023
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, místnost 114/U2 (kreslírna)
  • Cena kurzu: 6000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce
  • Počet účastníků: 12 osob