Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Daniela Jeníkovského "Unity"

08. 08. – 10. 08.

FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér AHM (č. 225)

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Daniela Jeníkovského "Unity"

Workshop je zaměřený na práci s 3D kamerou z první osoby v žánru walking simulator. Zúčastnění dostanou základní informace potřebné pro vytvoření jednoduché hry, které následně aplikují při tvorbě vlastního projektu. Kurz je vhodný pro začínající i uchazeče a uchazečky o studium v této oblasti. Využijeme primárně vývojové prostředí Unity.

Základní představení prostředí Unity a jeho existujících funkcií, které umožňují vytvořit 3D hru bez potřeby programování. Budeme pracovat s rozšířením ProBuilder, které umožňuje pracovat s 3D objekty a prostředím bez potřeby externích nástrojů.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 28. července 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektor: MgA. Daniel Jeníkovský
  • Termín konání kurzu: 8. srpna – 10. srpna 2023
  • Rozsah kurzu: 24 hodin, úterý až čtvrtek 9.00–18.00 hod. s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U2, ateliér AHM (č. 225)
  • Cena kurzu: 3.000,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/unity a svoje jméno) nejpozději do 1. srpna 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Danielu Jeníkovském:

Daniel Jeníkovský je absolventem Ateliéru herních médií na FaVU a členem Ateliéru Duchů. Je vývojářem primárně zaměřeným na vývoj her, interaktivních aplikací a webových stránek.