Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Letní školy Alumni FaVU: Škola Anežky Hoškové "Audiovizuální subkultury"

24. 07. – 28. 07.

* FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 505

/images/uploads/udalost_webm.png

LETNÍ ŠKOLY ALUMNI FAVU: Škola Anežky Hoškové "Audiovizuální subkultury"

Zúčastnění se v kurzu seznámí s aktivitami známého promotérského kolektivu A.M.180, které zahrnují především výstavní, kurátorskou a promotérskou činnost - organizaci koncertů českých a zahraničních alternativních kapel. Dozví se o vývoji kultury DIY (do it yourself) v souvislosti s plakáty, letáky, merchem a navíc také to, co je to A.M.180 Collab band sketch book. Hlavní praktickou náplní bude vytváření kreseb a koláží do fanzinu a společného Collab sketch booku. Kurz bude zaměřen mimo jiné na současnou kresbu a malbu, kterou se vyučující ve své práci primárně zabývá. Podělí se o své dlouholeté zkušenosti v uměleckém provozu za dvacet let své aktivní tvůrčí činnosti a fungování v A.M.180 kolektivu, který letos slaví právě 20. narozeniny. Nevšedním zážitkem bude jistě promítání dokumentu The Devil and Daniel Johnston a vystoupení hosta kurzu – live show jako překvapení. Finále kurzu bude odpolední Collab club, ve kterém vystoupí zúčastnění se svou vlastní prezentací, představí vytvořený fanzine, Collab sketch book. Pokud budou mít zúčastnění kurzu zájem, je možné vytvořit společné dílo/díla, ať už formou kresby nebo malby, či jiným přesahem do libovolného media. Jak pracovat v kolektivu, aby fungoval, vzájemně se respektovat a dosáhnout efektivnějších výsledků, je pro výstup tohoto kurzu stěžejní.

Kurz je vhodný nejen pro vizuálně-hudební nadšence, kteří ve své tvorbě propojují výtvarné umění s hudebními přesahy, ale také všechny ostatní tvořící, kteří se specifickou estetikou a zajímavou hudbou nechají inspirovat.

Do kurzu se přihlašujte prostřednictvím formuláře https://forms.gle/U7MjC59kU7zXYxmb7 nejpozději do 14. července 2023.

Informace o kurzu:

  • Lektorka: MgA. Anežka Hošková
  • Termín konání kurzu: 24. července – 28. července 2023
  • Rozsah kurzu: 40 hodin, pondělí až pátek 9.00–18.00 hod s obědovou pauzou
  • Místo konání kurzu: FaVU VUT, Údolní 53, budova U4, ateliér č. 505
  • Cena kurzu pro veřejnost: 5.500,- Kč uhrazena na účet 111043273/0300 (do poznámky napište FaVU/hoskova a svoje jméno) nejpozději do 18. července 2023.
  • Připsáním platby se potvrzuje vaše přihláška. Platba je nevratná, ale je možné za sebe najít náhradníka.
  • Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál a výtvarné pomůcky.


O Anežce Hoškové:

Anežka Hošková je absolventkou Ateliéru intermédií na FaVU, který vystudovala v roce 2007. Dílo Anežky Hoškové lze spojit s mezinárodním proudem mystické, asociační malby či kresby a postinternetové estetiky. Formuje jej také dialog s autorce blízkými tvůrci, kteří se tímto směrem ubírají na české i zahraniční scéně. Nicméně vedle spíše formálních podobností si Hošková našla osobitý rukopis, který souvisí nejen s vyjadřovacími prostředky ve sféře současného umění, ale také s jejím zájmem o alternativní hudbu a DIY kulturu, módu, nebo vrstvení obrazově-textových informací na sociálních sítích. Její tvorba volně prostupuje napříč těmito oblastmi, které často slouží jako inspirační zdroj pro tematicky i řemeslně náročná díla. Z výstavy obrazů a instalací dílo Hoškové mutuje do plakátů k hudebnímu festivalu Creepy Teepee, který autorka spoluorganizuje, nebo se proměňuje v každodenní smršť obrázků postahovaných z internetu či nalezených ve starých časopisech, jejichž vrstvením se facebooková stránka Anežky Hoškové i „vizuální databáze“ v jejím ateliéru stává divotvornou syntézou erotiky, osobitých stylů, koček, religiózních symbolů a bizarních situací, které jsou často použity také jako probleskující pozadí pro její DJské výstupy nebo uzavírají kruh návratem do galerijního prostředí přetvořené do série koláží přefocených na mobilní telefon (Tropical Winter, 2013). V neposlední řadě je svým vlastním výtvorem sama Anežka, jejíž ikonická vizáž je chybějícím dílem celé skládanky. (Karina Kottová)