Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Otevření galerie Cejla: Kurátorské menu

22. 02. – 08. 03.

Körnerova 458

/images/uploads/fb_event_22.jpg

Kurátorské menu je úvodní výstavou, která zahájí provoz nově vzniklé galerie Cejla v někdejších prostorách Solo Offspace s cílem vytvořit kurátorský tým a platformu, která by poskytovala nový výstavní a vzdělávací prostor v Brně. První výstava otevře téma obecných hodnot a přístupů kurátorského týmu k provozu vlastní galerie. Nebude tak pouhým představením individuální tvorby jednotlivých autorů a autorek, ale především situační ukázkou fungování kurátorského kolektivu umělcůa umělkyňformou nadsázky.

🪄 Kurátorský kolektiv Galerie Cejla:  Kristýna Gajdošová, Barbora Ilič, Risto Ilič, Monika Rygálová a Tereza Vinklárková