Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Cejla: Marko Obradović

13. 09. – 20. 10.

Körnerova 458

/images/uploads/376578226_249042514785745_3072270719659950314_n.jpg

Výstava se zabývá eklektickými duchovními praktikami, magií chaosu či bosenskými pyramidami. Skrze vystavená díla poukazuje Obradović na plynulost a transformativní povahu víry a poodhaluje jak v dnešní době vznikají mýty a méně známé duchovní praktiky, ve kterých je důležitá individualita, ať už jako forma osvobození a nebo jako forma potenciálního klamu.

Marko Obradović (1998) je výtvarný umělec žijící v Bělehradě, v Srbsku. Jeho díla prostupují témata abjekce, transhumanismu a esoteriky.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a FaVU VUT.

🇬🇧 Exhibition delves into eclectic spiritual practices, chaos magic and Bosnian pyramids. The exhibited pieces showcase the fluidity and transformative nature of belief, shedding light on contemporary myth-making and lesser-known spiritual practices that embrace individuality as a form of liberation, and sometimes, as a potential delusion.

Marko Obradović (1998) is a visual artist from Belgrade, Serbia. Themes of abjection, trans-humanism and esotericism permeate his practice.

This project was financially supported by the Ministry of Culture and FaVU BUT.