Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Cejla: Kristýna Šarochová a Barbora Kurtinová — Dva rituály v životě

14. 12. – 21. 01.

Körnerova 458

/images/uploads/fb_event_8.jpg

🥂 Vernisáž 14.12. od 18h

Barbora Kurtinová (*1994) se zabývá knižní tvorbou, recyklováním textilu a sociálním uměním. Kurtinová je doktorandkou v Ateliéru environmentu na FaVU, kde se zaměřuje na problematiku samoživitelství. Ve svém výzkumu se zabývá pozitivními či negativními dopady na životy a zkušenosti vyrůstání již dospělé generace se samoživitelem/kou. Kurtinová je součástí kolektivu wellnesssssuskupení a dvou hudebních projektů, které vnímá jako non-profit příležitost k sociální změně a svobodnému vyjádření.

Kristýna Šarochová (*1992) studovala v ateliéru Malby 3 na brněnské FaVU. Ve své tvorbě ohledává možnosti zprostředkování přírody skrze malbu a práci s barvou, kterou na základě zpětné vazby k zažitým krajinám a cestování procesuálně vrství na plátna. V poslední době se věnuje ruční výrobě koberců a motivům mateřství a dětství. Téma přírody i tak přetrvává a je transformováno napříč uměleckými přístupy, které kombinuje a zpracovává z různých perspektiv.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a FaVU VUT.