Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Cejla: Jakub Polách – Czechoslayvakia

03. 05. – 04. 06.

Körnerova 458/9

/images/uploads/event.jpg

CZECHOSLAYVAKIA

🇨🇿

Jakub Polách je mikroinfluencer, TikToker a designér. Ve své praxi osciluje mezi akademickou činností, memy a chatováním. Dlouhodobě se věnuje zkoumání dezorientovaných tiktokových organismů a jiných internetových subkultur. Kdyby streamoval, tak by nevěděl, že streamuje.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury

🇬🇧

Jakub Polách is a micro-influencer, TikToker, and designer. His practice oscillates between the academic field and memes. He has a long-standing research interest in disoriented TikTok organisms and other internet subcultures. If he were streaming, he wouldn’t know he was streaming.

This project was financially supported by the Ministry of Culture.