Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Galerie Cejla: Günbike Erdemir

27. 07. – 03. 09.

Körnerova 458

/images/uploads/fb_event_5.jpg

Dog's Tears
Günbike Erdemir
27.7.2023-3.9.2023

Günbike Erdemir (TUR) je vizuální umělkyně v současnosti žijící a tvořící v Belgii. Je absolventkou Produktového designu na Univerzitě v Istanbulu v Turecku a také ateliéru vizuálního umění na Královské akademii výtvarného umění v belgickém Gentu, v současnosti pokračuje v magisterském studiu na LUCA School of Art v belgickém Bruselu. Její kreslířská praxe překračuje hranice papíru a prochází různými tvary, materiály a médii. Erdemir se ve své umělecké praxi dotýká témat jako jsou erotika, dotek, vztahy/spolužití, dynamika moci a intimita. Část práce tak vkládá do vizualizace příběhů — do toho, jak je příběh vyprávěn, interpretován a zapamatován. Její instalace umožňují interaktivní momenty, jako jsou drobně rozprostřená gesta směrem k veřejnosti, aktivována prostřednictvím symbolických a rituálních jazyků.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury, FaVU VUT a Luca Arts.

🇬🇧

Günbike Erdemir (TUR) is a visual artist based in Beligum. She graduated from Product Design at Istanbul Bilgi University in Istanbul, Turkey and from Visual Arts at Royal Academy of Fine Arts in Gent, Belgium and currently continuing her second master degree studies at LUCA School of Arts in Brusel, Belgium. Erdemir drawing practice extends the bounds of paper and travels through different shapes, materials, and media. Eroticism, touch, relationships/companionships, power dynamics, intimacy are notions that her work revolves around. She invests in the visualization of stories: how a story is told, interpreted and memorized. Her installations allow for interactive moments such as small scaled gestures towards the public, activated through a range of symbolic and ritualistic languages.

This project was financially supported by the Ministry of Culture, FaVU BUT and Luca Arts.

#LUCAbreakout
@LUCAschoolofarts
#WeArt