Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Gala ples FaVU

25. 03. – 26. 03.

CO.LABS, Kounicova 686

/images/uploads/fb_cover.jpg

Špinavý luxus.

Meziateliérové a mezigenerační setkání studujících, alumni a vyučujících v prostředí tanečního sálu, které kontrastuje s pracovním prostředím ateliérů. Hlubší a humorné personální propojení celé fakulty, při němž oprášíte své taneční i módní schopnosti. Náš umělecký potenciál chceme využít pro vytvoření celkové atmosféry plesu. Nabízíme prostor pro vystavení uměleckých děl s kurátorským vstupem, koncerty studentských kapel a prezentaci hudebních projektů, performance, módní přehlídky a mnoho dalšího.

Skrze novou upřímnost si chceme vesele užít a oslavit honosnou událost.

📸 Polina Davydenko