Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

FaVU + Open Studios 2

14. 10., 14:00

Ateliéry v okolí ulice Cejl

/images/uploads/tba.jpg

Řada absolventek a absolventů FaVU řešila po ukončení studia, kde tvořit. Tak na různých místech - od bývalých továren, přes prázdné kanceláře v okolí Brnoxu až po likusáky - vznikly kreativní klastry, kde si zařídili své ateliéry. Tato místa dnes tvoří pevnou součást kulturní mapy města Brna. Ve spolupráci s Open Studios organizujeme cesty do tvůrčích prostor lidí spojených s fakultou, kde studovali, či působili nebo stále působí jako pedagogové.

Open Studios je platforma pro podporu a rozvoj současného výtvarného umění. Jeho základním modem operandi je princip „otevřených dveří“ uměleckých ateliérů. Umělci a umělkyně ve svém nejpřirozenějším pracovním prostředí veřejnost seznamují se svou tvorbou autentickým autorským výkladem. Návštěvníci se mohou dozvědět více o nich samotných, o tom, jak přemýšlí, jak probíhá proces vzniku jejich děl a mohou se na chvíli dotknout tvůrčí atmosféry uměleckého ateliéru.

🪄 Kurátorský tým FaVU Studios: Silvie Šeborová a Open Studios