Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

FaVU + Open Studios 1

31. 03., 16:30

Hybešova 71

/images/uploads/socials.jpg

Prezentující umělkyně a umělci:

🎨 Ondřej Bílek

🎨 Eva Jaroňová

🎨 Šimon Kadlčák

🎨 Ondřej Kotrč

🎨 Petr Kunčík

🎨 Jiří Pec

🎨 Matěj Boček Dokoupil

🎨 Jiří Staněk

🎨 Pavla Nikitina

🕒 19:30 - Neformální setkání: U všech svatých, Václavská 4

Řada absolventek a absolventů FaVU řešila po ukončení studia, kde tvořit. Tak na různých místech - od bývalých továren, přes prázdné kanceláře v okolí Brnoxu až po likusáky - vznikly kreativní klastry, kde si zařídili své ateliéry. Tato místa dnes tvoří pevnou součást kulturní mapy města Brna. Ve spolupráci s Open Studios organizujeme cesty do tvůrčích prostor lidí spojených s fakultou, kde studovali, či působili nebo stále působí jako pedagogové.

Open Studios je platforma pro podporu a rozvoj současného výtvarného umění. Jeho základním modem operandi je princip „otevřených dveří“ uměleckých ateliérů. Umělci a umělkyně ve svém nejpřirozenějším pracovním prostředí veřejnost seznamují se svou tvorbou autentickým autorským výkladem. Návštěvníci se mohou dozvědět více o nich samotných, o tom, jak přemýšlí, jak probíhá proces vzniku jejich děl, a mohou se na chvíli dotknout tvůrčí atmosféry uměleckého ateliéru.

🪄 Kurátorský tým FaVU Studios: Silvie Šeborová a Open Studios

Autorem citátu “Umění neexistuje. Existují pouze umělci.” je historik umění Ernst Gombrich. Tváří tohoto memu z edice FaVU 30 memes se stal pedagog a vedoucí Ateliéru video Martin Mazanec.