Fakulta výtvarných umění VUT byla založena před 30 lety jako historicky první z uměleckých fakult, které vznikly jako žádoucí protiváha vzdělávacího a kulturního centralismu. Rok FaVU 30 je koncipován jako celoroční kulturní festival. Na této stránce najdete přehled událostí nebo projektů, které k výročí vznikly.

Aktivity projektu se uskutečňují za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury ČR.

Bat Cave Cinema #6: Lidi (2022)

22. 02., 17:00

Kino CIT, Radnická 4, Brno

/images/uploads/turecek.png

Kateř Tureček, režiser*ka věnující se dokumentární režii a aktivismu, absolovalx na Katedře dokumentární tvorby na FAMU v Praze s filmem Lidi. Ten bude v rámci BCC i poprvé uveden v Brně pro studenty FaVU. Na projekci bude navazovat workshop o etice natáčení.

Projekce je organizována Ateliérem video FaVU v rámci dlouhodobého projektu Bat Cave Cinema a oslav 30. výročí FaVU.

Hosté: Kateř Tureček

Plakát: Iva Davidová